Platon (428-348) 

Ur Lagarna 

Athenaren:

Att se, höra och förnimma och över huvud taget leva, om man äger allt det nämnda goda men inte rättrådighet och över huvud taget dygd är (om man dessutom är odödlig) hela tiden den värsta olycka,men däremot ett mindre ont om en sådan person lever kortast möjliga tid....Jag säger nämligen bestämt att vad man kallar ont är gott för de orättrådiga men ont för de rättrådiga och att vad man kallar gott verkligen är gott för de goda men ont för de onda.