BERÄTTELSENS

UTVECKLING


1. DEN VANLIGA VÄRLDEN
2. ROPET PÅ ÄVENTYR
3. VÄGRAN ATT DELTA I ÄVENTYRET
4. MÖTET MED EN MENTOR
5. FÖRSTA TRÖSKELN
6. PRÖVNINGAR, VÄNNER OCH FIENDER
7. INGÅNGEN TILL DEN INNERSTA GROTTAN
8. DEN STÖRSTA UTMANINGEN
9. BELÖNING
10. VÄGEN TILLBAKA
11. ÅTERUPPTÅNDELSE
12. KOMMA TILLBAKA MED ELIXIRET

PERSONFUNKTIONER:

HUVUDPERSON/HJÄLTE
MENTOR
FIENDER
SKUGGOR
FORMSKIFTARE
TRIXARE, CLOWNER
BUDBÄRARE
VÄNNER
VÄKTARE VID TRÖSKLARNA
SYMBOLISKA SAKER
SYMBOLISKA DJUR
 


STEG SEX: PRÖVNINGAR, VÄNNER OCH FIENDER

Nu går huvudpersonen in i den mystiska och spännande speciella världen.Det är en ny och ibland skrämmande och farlig upplevelse. Det spelar ingen roll hur många äventyr hon/han varit med om, nu är hjälten nybörjare igen i en ny värld.

Fråga: Vad är den speciella världen i den berättesle du jobbar med?
 
 

PRÖVNINGAR, VÄNNER, FIENDER
 

De första intrycken av den speciella världen brukar vara en väldigt slående kontrast till den vanliga världen för åskådare-läsaren.Tänk till exempel på Eddie Murhpy's första upplevelse av den nya miljön i filmen Beverly Hills Cop, en miljö i slående kontrast till hans tidigare arbetsplats i Detroit.Men även om huvudpersonen är i samma fysiska miljö kan den känslomässiga miljön vara helt annorlund. Tänk till exempel på huvudpersonen i Gladiator som plötsligt är slav, fånge och gladiator istället för hedrar soldat i romerska armén. Hans sociala och känslomässiga speciella värld är i stark kontrast till den vanliga. Han måste nu utforska det nya känslomässiga territoriet.

Den speciella världen, även om den inte innebär en fysisk förändring har en annorlunda känslomässig ton.Den har även en annan rytm, andra villkor, andra prioriteringar, andra värderingar och värden, nya regler.

I filmen/berättelsen Guess Who's Coming to Dinner, även om det inte finns någon fysisk förändring, hamnar huvudpersonen i en värld med nya regler. När en ubåt lämnar ytan och dyker, när ett tåg lämnar St Louis eller när rymdskeppet Enterprise lämnar jorden, förändras villkoren och spelreglerna. Farligheter uppträder, misstaken kostar mer att göra.
 

Fråga: Hur ser ingången til den speciella världen ut i berättelsen du jobbar med?
 

PRÖVNINGAR

Den viktigaste funktionen i berättelsen i det här stadiet är prövningarna, testerna, svårigheterna. De flesta berättare använder den här fasen till att visa oss vad huvudpersonen går för. En serie motgångar, tester, prövningar serveras och vi lära känna huvudpersonen genom dessa.Dessa prövningar är också avsedda att förbereda huvudpersonen för det som komma skall.

Fråga: Vilka motgångar, tester och prövningar får huvudpersonen i berättelsen du granskar?

Mytkännaren Joseph Campbell beskriver detta stadium i berättelsen med myten om Psyche. Hon utsätts för en rad prövningar innan hon kan återvinna sin stora kärlek Cupido. Denna berättelse har tolkats av Robert A. Johnson i hans bok "She" - en bok om kvinnans psykologi.Psyche får genomgå tre stora tester som verkar omöjliga att klara. Det är hennes svartsjuka moder Venus som ger henne dessa och Psyche lyckas klara dem med hjälp av personer hon varit god mot tidigare i sitt liv. Hon har skaffat sig viktiga vänner.

Prövningarna på detta stadium är ofta svåra men ine ännu så extrema som de brukar bli, det gäller ännu inte liv och död. Dessa tester är en sorts fortsättning på mentorernas träning. Många metorer testar sina elever för kommande stora svårigheter.

Fråga: Är det en mentor som testar huvudpersonen i den berättelse du jobbar med?

Prövningarn kan också vara liksom inbyggda i den speciella världens landskap. Denna värld är ju oftast i händerna på någon ond makt eller ond person som i regel utsätter inkräktare för en rad svårigheter och tester. Det är också vanligt att huvudpersonen faller i några av fällorna eller stör fienden eller yttre skuggor i fiendens land.
 

VÄNNER OCH FIENDER

En ytterligare funktion i denna fas av berättelsen är skaffandet av vänner och allierade i fiendeland - och att få fiender. Det är naturligt att huvudpersoner i den speciella världen tillbringar lite tid med att förstå vilka som är fiender och vilka som är vänner. Det gäller att förstå vilka som går att lita på och inte. Detta är också en test av huvudpersonens karaktär.
 

VÄNNER

Huvudpersoner kan ibland gå in i detta teststadium för att skaffa sig information för att klara sitt problem. Ofta kommer de att möta nya vänner och allierade. När John Dunbar i Dansar med vargar kommer in i den speciella världen ute vid fronten i väster, blir han gradvis vän med Kicking Bear och vargen Two Socks.

Fråga: Vilka är din huvudpersons vänner i den speciella världen? Är de pålitliga?
 
 

MEDHJÄLPARE

Västernfilmer använder nästan alltid en medhjälpare till huvudpersonen som ofta rider med honom och står vid hans sida i alla äventyr han råkar ut för. Den ensamme ryttaren har Tonto, Zorro har tjänaren Bernardo, Cisco Kid har Pancho. De här paren, huvudpersonen och medhjälpare, kan vi finna överallt i myternas värld och i litteraturen:Sherlock Holmes och Watson, DonQuijote och Sancho Panza, Prince Hal och Falstaff, Gilgamesh och Enkidu (för att nämna världens äldsta äventyrsberättelse, ca 2200 f Kr i Mesopotaminen.)

The Lone Ranger has Tonto, Zorro has the servant Bernardo, the Cisco Kid has Pancho. These pairings of hero and sidekick can be found throughout myth and literature: Sherlock Holmes and Dr. Watson, Don Quixote and Sancho Panza, Prince Hal and Falstaff, or the Sumerian hero Giigamesh and his wild companion Enkidu.

These close Allies of the hero may provide comic relief as weil as assistance. Comical sidekicks, played by character actors such as Walter Brennan, Gabby Hays, Fuzzy Knight, and Slim Pickens, provide humor lacking in the stalwart, serious heroes they accompany. Such figures may freely cross the boundaries between Mentor and Trickster, sometimes aiding the hero and acting as his conscience, sometimes comically goofing up or causing mischief.

Q: Can you identify any sidekick to your hero?
 
 

TEAMS

The Testing stage may also provide the opportunity for the forging of a team. Many stories feature multiple heroes or a hero backed up by a team of characters with special skills or qualities. The early phases of Act Two may cover the recruiting of a team, or give an opportunity for the team to make plans and rehearse a difficult operation. The World War II adventure films The Dirty Dozen and The Great Escape show the heroes bonding into a coherent team before tackling the main event of the story.
 

Q: Is there a team of heroes in your story? Are any of the persons in the team more central heroes than the others?
 

In the Testing stage the hero may have to struggle against rivals for control of the group. The strengths and flaws of the team members are revealed during Testing. In a romance, the Testing stage might be the occasion for a first date or for some shared experience that begins to build the relationship, such as the tennis match between Diane Keaton and Woody Allen in Annie Hall.
 

ENEMIES

Heroes can also make bitter enemies at this stage. They may encounter the Shadow or his servants. The herds appearance in the Special World may tip the Shadow to his arrival and trigger a chain of threatening events. The cantina sequence in Star Wars sets up a conflict with the villain Jabba the Hut which culminates in The Empire Strikes Back.

Enemies include both the villans or antagonists of stories and their underlings. Enemies may perform functions of other archetypes such as the Shadow, the Trickster, the Threshold Guardian, and sornetimes the Herald.
 

THE RIVAL

A special type of Enemy is the rival, the herds competition in love, sports, business, or some other enterprise. The rival is usually not out to kill the hero, but is just trying to defeat him in the competition. In the film of The Last of the Mohicam, Major Duncan Hayward is the rival of hero Nathaniel Poe because they both want the same woman, Cora Munro. The plot of Honeymoon in Vegas revolves around a similar rivalry between the hapless hero (Nicholas Cage) and his gambler opponent (James Caan).
 

Q: Who are the enemies and the rivals in the story you work with?
 
 

NEW RULES

The new rules of the Special World must be learned quickly by the hero and the audience. As Dorothy enters the land of Oz, she is bewildered when Glinda the Good asks 'Are you a good witch or a bad witch?" In Dorothys Ordinary World of Kansas, there are only bad witches, but in the Special World of Oz, witches can also be good and fly in pink bubbles instead of on broomsticks. Another Test of the hero is how quickly she can adjust to the new rules of the Special World.

Q: Can you identify any "new rules" in the adventure world of your hero?

At this stage a Western may impose certain conditions on people entering a town or a bar. In the film Unforgiven, guns cannot be worn in the sheriff's territory. This restriction can draw the hero into conflicts. A hero may enter a bar to discover that the town is totally polarized by two factions, the cattlemen vs. the farmers, the Earps vs. the Clantons, the bounty hunters vs. the sheriff, and so on. In the Pressure cooker of the saloon, pcople size cach other up and take sides for the coming showdown. The cantina sequence in Star Wars draws on the images wc all have of Western saloons as places for reconnaissance, challenges, alliances, and the learning of new rules.
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Epost: humlebo@iname.com