BERÄTTELSENS

UTVECKLING


 

1. DEN VANLIGA VÄRLDEN
2. ROPET PÅ ÄVENTYR
3. VÄGRAN ATT DELTA I ÄVENTYRET
4. MÖTET MED EN MENTOR
5. FÖRSTA TRÖSKELN
6. PRÖVNINGAR, VÄNNER OCH FIENDER
7. INGÅNGEN TILL DEN INNERSTA GROTTAN
8. DEN STÖRSTA UTMANINGEN
9. BELÖNING
10. VÄGEN TILLBAKA
11. ÅTERUPPTÅNDELSE
12. KOMMA TILLBAKA MED ELIXIRET

PERSONFUNKTIONER:

HUVUDPERSON/HJÄLTE
MENTOR
FIENDER
SKUGGOR
FORMSKIFTARE
TRICKSARE, CLOWNER
BUDBÄRARE
VÄNNER
VÄKTARE VID TRÖSKLARNA
SYMBOLISKA SAKER
SYMBOLISKA DJUR
 

STEG SJU: INGÅNGEN TILL DEN INNERSTA GROTTAN
 

När hjältinnan eller hjälten har anpassat sig till den speciella världen försökter hon tränga in i dess djupaste grotta, gå till roten med problemet och göra äventyrets innersta uppgift. Huvudpersonen kommer nu in i en region mitt emellan den yttre gränsen och den innersta hjärtpunkten i resan genom äventyret. Hjälten finner väktare, prövningar, utmaningar och krångel. Detta är ingången till den innersta grottan, där den verkliga terrorn väntar. Det är dags att göra de sista förberedelserna för den centrala kampen på resan till förändring. I det här steget är ofta huvudpersonerna som alpinister som slår upp baslägret nedanför den sista sträckan upp till toppen av berget.
 

FUKTIONER INFÖR INGÅNGEN

I moderna berättelser finner vi särskilda funktioner inför denna del av äventyret. När hjälten närmar sig den innersta grottan är det dags för planering, rekognoscering av terrängen, omorganisation av gruppen av medhjälpare, förstärkning av utrustning. Det är också dags för ett sista skratt, kanske en liten fest innan det värsta inleds, en vilopaus och samling.En elev pluggar inför en tentamen, en jägare har hittat djurets gömställe och förebereder sig för sista kampen, äventyraren har en öm kärleksscen innan han ger sig i kast med den stora uppgiften, berättelsens huvudhändelse.
 

FLIRT

Ingången till den innersta grottan är ofta en passande plats för flirt och uppvaktning av en åtrådd partner. En romans kan uppstå här, en intim närhet mellan hjälten och hans älskade innan det är dags för den stora kampen.


DEN DJÄRVA INGÅNGEN

Vissa hjältar går modigt in i den stora kampen och kräver att bli insläppt i fiendens slott. Med stort självförtroende tar vissa huvudpersoner itu med ingången till den innersta grottan. Axel Foley i Beverly Hills Cop gör på det sättet. Han kraschar rakt in i fiendens läger flera gånger och gör sina motståndare irriterade. Cary Grant marscherar rakt in i sina antagonisters innersta grotta i filmen Gunga Din, det handlar om en grupp mördare. Han sjunger en engelsk dryckesvisa så högt han någonsin kan för att vinna tid och förvirra fienden så att hans vän Gunga Din kan hinna fly från fiendens fäste. Hjälten offrar sig själv och riskerar döden för sin väns skull.
 

Fråga: Hur närmar sig hjältinnan eller hjälten i berättelsen du analyserar?
 

The Approach of Clint Eastwood's character in Unforgiven is not arrogant so much as ignorant. He rides into the Inmost Cave of the town during a rainstorm, and is unable to see a sign forbidding firearms. This brings him to an ordeal, a beating by the sheriff (Gene Hackman) that almost kills him.
 

PREPARATION FOR THE ORDEAL

Approach may be a time of further reconnaissance and information gathering, or a time of dressing and arming for an ordeal. Gunfighters check their weapons, bullfighters dress carefully in their suits of lights.