ANSLAGSTAVLA

Här är diskussionsämnen
om du skulle ha varit borta, men läs
de andras först innan du skriver
dina och kommentera dem !!
Tänk på att du måste ha ALLA med
för godkänt på kursen...
Filosofi S3:
vecka 3: Om själen
vecka 4: Om att döda en förtryckare
vecka 5: Om självmordet
vecka 6-7: Om Singers åsikter
vecka 9: Om Kants moralteori - vem är vår nästa?
vecka 11: Om dödstraffet (+artikel)
vecka 12-13-14: Om  "Är jag materialist?"
vecka 17-20: Filosofisk Essä 2: En filosof -
liv och tankar
samt inte minst mina egna kommentarer till dem.
vecka 21-22: Filosofisk ordlista
Frivillig sysselsättning på slutet.....:
*Kartuppgift: Välj ut 5 filosofer ur läroboken
eller annorstädes och beskriv med en kartbild var de föddes, verkade och dog !
*Internetuppgift: Beskriv i detalj vilken väg du väljer
att gå genom olika länkar när du börjar med
följande sökord på något av sökprogrammen:
1 Theory of Knowledge,
2 Ethics
3 Philosophy
4 Ontology
5 Cosmology
Världsbild&Människosyn:
vecka 3: Om raser
vecka 4: Om kyniska läran
vecka 5: Om viljan till makt
vecka 8: Om hybris och dionysisk gränslöshet
vecka 9: Om sekter
vecka 11:Om den judiska världsbilden
(den judiska "kritiken" + texterna på bibl.)
vecka 12-13-14: Om den judiska världsbilden (+filmen)
vecka 15: Om den judiska världsbilden (+filmen)
vecka 17: Om att älska sin nästa
och sina fiender (+ texten av Kaminski om Jom Kippur)
vecka 18-19: Om Jesu person, Jesu död
och om att älska sin fiende (+ texten av Küng)
vecka 20-22: Islam, anteckningar, Jihad-artikel och filmen om Farrakhan
Frivillig sysselsättning på slutet.....:
*Kartuppgift: Beskriv med en kartbild var den grekiska,
judiska, kristna och
muslimska kulturen föddes !
*Internetuppgift: Beskriv i detalj vilken väg du väljer
att gå genom olika länkar när du börjar med
följande sökord på något av sökprogrammen:
1 Greek Culture
2 Judaism
3 Christianity
4 Islam
5 European Culture
Filosofi N3:
vecka 3: Om själen
vecka 4: Om materiell eller immateriell verklighet
vecka 5: Om en harmoni i universum
vecka 6-7 Filosofisk Essä 1:Om Nagel och Russel
vecka 8: Om ingenting......
vecka 9: Om begreppsvärlden
vecka 11: Om vad tänkande är och om dialogen Theaitetos
vecka 12-13-14: Om pliktetik och effektetik
vecka 15: Om Singers effektetik
vecka 17-19: Filosofisk Essä 2: En filosof - liv och tankar och mina egna
kommentarer till dem
vecka 20-22: Filosofisk ordlista
Frivillig sysselsättning på slutet.....:
* Kartuppgift: Välj ut 5 filosofer ur läroboken
eller annorstädes och beskriv med en
kartbild var de föddes, verkade och dog !
*Internetuppgift: Beskriv i detalj vilken väg du väljer
att gå genom olika länkar när du börjar med
följande sökord på något av sökprogrammen:
1 Theory of Knowledge,
2 Ethics
3 Philosophy
4 Ontology
5 Cosmology
 
Fila på tidigare kommentarer och läs de andras !
Sista dag för betygssättning 25 maj.