Personer/funktioner:

Vad är en berättelse?

  • Den är en metafor, en bild
  • Den är ofta en myt
  • Den är en modell för människans beteende
  • Den är FF : flykt och för-djupning
  • Den är en bearbetning av de energier som styr oss
  • Den är en symbolisk be- skrivning av våra liv
  • Den gör fiktion av fakta för att visa sanningen