Chat  
Sänd dina kursuppgifter till:   
humlebo@iname.com
Senaste uppdatering av sidan:
maj 4   
 
 
Namn&epost Kommentarer&Essäer Namn&epost Kommentarer&Essäer Namn&epost Kommentarer&Essäer
         Tomas Persson
topen
@hotmail.com
 Vecka 3 Har vi en själ? Jag anser att det som kallas själ är en benämning på de oerhört avancerade processer som pågår i hjärnan. Att själen skulle vara något abstrakt, andligt eller sett endast i en annan dimension tror jag inte på. (Men är det mentala ingen verklighet i sig då? Du kan ju inte materiellt observera mekanismerna i detta liv...) Vecka 4 Är verkligheten materiell eller immateriell? Förra veckan svar ställer mig automatiskt på den materiella sidan. Jag tror inte på att idéen skapar materia. Hur skall man då förklara de uppfinningar som uppkommit genom t.ex. misslyckade experiment, slump eller att man bara "snubblar" över det. Dessutom vill jag påpeka att anledningen till att gravitation inte går att utrycka materiellt är typ samma som att det som är orsaken till idéen inte går att förklara immateriellt. Vecka 5 Finns det en harmonisk princip bakom universum? Jag håller kvar vid det materiella. Det som Anaximander säger verkar lovande, men jag tror inte att det håller i längden. Jag tror kort och gott på en enda princip som styrs av formelbestämda krafter. Vecka 6-7 Filosofisk essä om Ernest Nagel och Bertrand Russel Ernst Nagel ”..den ordnade materian existerar före allting annat..” Detta stämmer ju som vi kom fram till på gårdagens lektion inte. Ordnat innebär ju lagar och då måste ju de ha kommit före. Men först, tror jag, kom oordnad materia. ”.. när vi gör noggranna undersökningar så får vi till sist – åtminstone i grova drag – tag på de villkor under vilka händelser inträffar.” Detta är jag inte riktigt med på. Fysiska lagar är bara ett mänskligt mått eller ett sätt att förklara och påvisa olika fenomen. Till exempel gäller de flesta av fysikens lagar bara på Jorden. Skulle vi åka ut i rymden, eller till månen skulle de bli felvisande och värdelösa. ”..att det inte finns plats för någon immateriell ande, som skulle styra händelsernas gång” Logiskt, tycker jag. Men allt prat om olika plan har fått mig att tänka till. Om det finns 2 plan: materiellt och immateriellt, så betyder inte det att de kan påverka varandra. Kanske finns det något andligt inom oss, men i så fall styr det inte något utan bara kompletterar oss till människor. Jag såg någonstans för längesen ett exempel på detta: Om man satte en kopia av alla atomer på respektive plats och skapade en exakt kopia av en människa, skulle den då kunna tänka, eller måste det finnas något mer än bara en kropp… Att verkligheten skulle vara illusorisk tänker jag inte ens ta upp. Rena tanken är ju absurd (en ren illusion till och med!!). ”..men mycket som talar mot antagandet, att allt som existerar skulle vara ordnat på samma teleologiska sätt..” Att allt vi gör skulle vara förbestämt betyder att det någonstans på något sätt skulle gå att ”läsa” framtiden och dåtiden. Människor som är cyniska kanske då och då får en glimt av detta. Men jag tror inte att våra liv skulle vara nedskrivna i ett manus till en jättepjäs. Pjäser har ju en handling och då skulle detta vara världens tråkigaste såpa!!! Bertrand Russell ”- se möblerna i mitt rum…ligger i min hjärna, inte i yttervärlden.” Observera att han säger se. Att synintryck bara finns därför att vi ser dem innebär ju att om vi inte ser dem, så finns det inte. En blind man kan då gå genom väggar, flyga och dör inte av kulor eftersom han inte ser dem. Ok för att man kanske skulle höra om man blev skjuten. Men ta då någon som är döv. Han hör inte skottet, knappast hinner han se kulan heller. Ändå dör han. Detta borde vara nog med bevis på att denna befängda tankegång inte ens på några villkor kan vara nära verkligheten. Vecka 9: Finns det en begreppens värld, en idévärld? De tolkningar som säger att det finns 2 världar tycker jag inte om. Men om man skulle tänka sig en idévärld i denna, så skulle det inte vara helt fel. Jag menar att varje människa har sin egen uppfattning om t ex begreppet människa. Att idévärlden finns i varje hjärna, inte att allt är samlat i en annan värld. Inte heller att all kunskap redan finns i idévärlden. Kunskapen måste tänkas ut innan den existerar. Jag menar då att gravitation fanns innan man kom på den, men begreppet gravitation fanns först efter att Newton fick äpplet i huvudet och beslöt att kalla det gravitation. Först då blev det en idé! Vecka 11: Hur jag upplever dialogen mellan Sokrates och Theaitetos. Dialogen huvudfråga är: Vad är vetande? I slutet av dialogen kommer de fram till att de inte kan förklara falska omdömen utan att veta vad vetande är. Då säger Sokrates: "För att åter börja från början - vad ska vi nu säga att vetande är för något För du tänker väl inte ge upp?" Detta innebär att man lika gärna kan läsa om från början än höra resten av diskussionen. Angående innehållet, är jag lite skeptisk mot att jämföra själen med en vaxmassa. Vecka 13: Är jag effektetiker eller pliktetiker? Man kan inte se bara på plikten eller effekten till det hela. Låt mig förklara med följande liknelser. 1.En människa är dödligt skadad, kommer att dö inom de närmaste 24 timmarna. Vad gör du? Hjälper denne att dö, och besparar själen en massa plåga eller försöker att hålla den skadade vid liv så länge som möjligt (max 24 timmar). Det är ju plågeri, tortyr av värsta slag! 2.En stad med mycket fattiga och hemlösa beslutar, effektetiskt, att staden och dess invånare skulle få det bättre om alla dessa hemlösa dödades. Detta säger ju sig själv, man kan inte döda för att vissa skall få det bättre. Jag ställer mig mest på den effektetiska sidan, men anser att det intre kan finnas två sidor i alla fall. Man måste se både effektmässigt och pliktetiskt på varje fall som ett unikt fall.    
 
Namn&epost Kommentarer&Essäer Namn&epost Kommentarer&Essäer Namn&epost Kommentarer&Essäer
        

   
 
Namn&epost Kommentarer&Essäer Namn&epost Kommentarer&Essäer Namn&epost Kommentarer&Essäer
        

   
 
Namn&epost Kommentarer&Essäer Namn&epost Kommentarer&Essäer Namn&epost Kommentarer&Essäer
        

   
 
Namn&epost Kommentarer&Essäer Namn&epost Kommentarer&Essäer Namn&epost Kommentarer&Essäer
        

   
 
Namn&epost Kommentarer&Essäer Namn&epost Kommentarer&Essäer Namn&epost Kommentarer&Essäer
        

   
 
Namn&epost Kommentarer&Essäer Namn&epost Kommentarer&Essäer Namn&epost Kommentarer&Essäer
        

   
 
Namn&epost Kommentarer&Essäer Namn&epost Kommentarer&Essäer Namn&epost Kommentarer&Essäer
        

   
 
Namn&epost Kommentarer&Essäer Namn&epost Kommentarer&Essäer Namn&epost Kommentarer&Essäer
        

   
 
Namn&epost Kommentarer&Essäer Namn&epost Kommentarer&Essäer Namn&epost Kommentarer&Essäer
        

   
 
Namn&epost Kommentarer&Essäer Namn&epost Kommentarer&Essäer Namn&epost Kommentarer&Essäer