RESURSER 
Biblioteket
Stora listan
Flexstudier
Prövningar
Programmål
 
 
 

 

kurserna
Vad är en gymnasiekurs? 
- ett spännande möte med andra människor?
- ett av hindren i det treåriga hinderloppet?
- ett äventyr med motstånd för att vidga sin värld?
- ett personligt val av fördjupning?
- en oändlig rad lektioner att sitta av?
- en fördjupande diskussion i ett delvis okänt ämne?
- en seglats ut i kunskapens ocean med en handledare? 

Ditt val...
 
 
Kurser,kunskapsmål och uppgifter:
••• svenska
••• religion
••• filosofi
••• demokrati
••• retorik
•••
•••
•••
•••
 

 
Läsvärda böcker:
Runebergsprojektet
Gutenbergsprojektet
Bibliobytes
Varför litteraturen är central för all utbildning -  här!
 
 
   
 
 
OBS! Den moderna gymnasieskolan vill 
-- vara flexibel så att varje elev helst ska kunna studera i sitt eget tempo och på det sätt som passar var och en bäst

-- erbjuda lektioner till så mycket handledning och diskussion som möjligt för att du ska nå dina kunskapsmålen och göra kursuppgifterna

-- ge dig tillfälle att diskutera vettigaste studieupplägg med din mentor/handledare

Var realistisk om din egen förmåga att studera!
När uppgifterna är gjorda och målen nådda är din kurs klar även om andra håller på mycket längre, eller om andra har varit mycket snabbare än du. Din tid är din.