Läxa 
000404


Om du sänder uppgifter på nätet så är adressen är: humlebo@iname.com
Saknar du något på ditt namn så meddela vad det är och när du lämnade in det!
Bokför alltid för dig själv när du lämnar in eller sänder en uppgift

Del Apple I al iBook
 
 
 

NVNA2b: 
Svenska B:
Inventering 1800-talet
Plocka en författare och ett verk ur naturalismenkartan
Tolva på sekelskifteskarta 12 maj
Referat naturalismentexten 12 maj
Uppräknade  på listan till mentorsträff den 11 maj

SPek3a: 
Religion B:
3 redovisningar
1 tolva på valfri religion
SvenskaB:
göra klart allt

SPSAHU3: 
Religion B:
3 redovisningar
1 tolva på valfri religion

NvNa3b: 
SvenskaB:
inventering 1900-talet
göra klart allt
Religion A:
citat Taylor med reflektioner
hinduismcitat med reflektioner
buddhismcitat med reflektioner
kristendomcitat med reflektioner
islamcitat med reflektioner
nt=liknelsetolkningar i NT
gt=texttolkningar i GT
citat Kinatexten med reflektioner
 
 

SPek3a&b:
Filosofi
göra klart allt

HR2a&b:
muntligt framförande
referat 500 ord av artikel
karta om realismen
göra ordprovet
tolva naturalismkarta 11 maj

NVNA3a&b:
Filosofi
kantmoralfrågor med filosofiska reflektioner
ontologifrågor med filosofiska reflektioner,
friviljafrågor med filosofiska reflektioner
relativismenfrågor med filosofiska reflektioner
dygdetikfrågor med fílosofiska reflektioner
vetenskapstorifrågor med filosofiska reflektioner
empirismen-frågorna plus tre frågor att diskutera 3 maj
rationalimsen-frågorna plus tre frågor att diskutera 3 maj
språkfilosofifrågorna till 17 maj
 
 
 


A

P

tos
nternacional