HOME

Att läsa är livsviktigt !  Här är lilla listan att välja från. När du läst boken - skriv en bokpresentation.

 
Austen, Förnuft och känsla
Balzac, Eugenie Grandet
Barbusse, Elden
Beecher-Stowe, Onkel Toms stuga
Beowulf
Bergman, Clownen Jac
Blixen K, Den afrikanska farmen
Bunyan, Kristens resa (Pilgrims Progress)
Camus, Pesten
Cervantes, Don Quijote
Campanella, Solstaten
Chaucer,Canterbury tales
Diderot, Nunnan
Dostojevskij, Brott och straff
Dumas, Greven av Montechristo
Fielding, Tom Jones
Flaubert, Madame Bovary
France, Drottning Gåsfot
Gide, Pastoralsymfonin
Gontjarov, Oblomov
Grimmelshausen, Simplicissimus
Goethe, Walter Meisters läroår
Grass, Blecktrumman
Hamsun, Svält
Hartmann von Aue, Den arme Henrik
Hoffman, Djävulselixiret
Hugo, Les Miserables (Samhällets olycksbarn)
Huysman, Mot strömmen
Ibsen, En folkfiende
Jiménez, Silver och jag
Kivi, Sju bröder
Lorca, Blodsbröllop
Lewis M, Munken
Lewis CS, Utflykt fån tyst planet
Linna, Högt bland Saarijärvis moar
Machiavelli, Fursten
Maupassant, Ett liv
Montaigne, Essäer
Mykle, Sången om den röda rubinen
Pusjkin, Spader dam
Rabelais, Pantagruel
Rousseau, Bekännelser
Rostand, Cyrano de Bergerac
Sagan om Genji
Sandel, Alberte och Jakob
Saint-Exupéry, Nattflygning
Sand G, Den svarta staden
Sartre, Äcklet
Scott, Waverly
Shakespeare, Hamlet
Tolstoj, Anna Karenina
Undset, Kristin Lavransdottir
Verne, Jorden runt på 80 dagar
Voltaire, Candide
Zola, Nana