KAN DU ORDSPRÅKEN?
TILLHÖR DE DITT SPRÅKFÖRRÅD? 
 


 -Med vilken ackuratess du implementerar ditt liv som 
epikuré Puh!

 
       

Försök att hitta ordbilden eller ordspråket !

I Denna vänder man efter vinden

2 En av dessa i handen är bättre än många i skogen 

3 Som en sådan kan man stå mellan två tappar av något 

4 Dessa är tomma och skramlar mest 

5 Detta ska vara varmt medan man smider 

6 En av dessa gör ingen sommar 

7 Detta gör man efter den näbb man fått 

8 Denna går man över för att hämta vatten 

9 Med en kluven sådan talar man (om man är falsk) 

10 Detta tappar man vid bortgörning 

11 Detta är det femte under en vagn 

12 Dessa kan man ana i massen 
 


 
I En sådan kan vara begraven här

2 En sådan tycker rönnbären är sura

3 En sådan är hungrig

4 Dessa bokstäver är början och slutet 

5 Sådana är rasande på toppen

6 En sådan stjälper ofta detta

7 Detta är silver och detta är guld

8 Detta har morgonstund

9 Många sådana små gör en stor sådan 

10 Där är det bra men där är det bäst

I I Detta faller inte långt f rån trädet
12 Dessa leker bäst
 

 

I Detta är advokater och soldater

2 Soldatens död är bättre än detta

3 Detta kan bågen inte alltid vara

4 Då är fan värst

5 l brist på detta tar fan en biskop

6 Efter dessa kastar fan inte ägg

7 Den är fan lik

8 Detta är fans sovdyna

9 Detta beter fans hora

10 Detta sa fan till kulstäparen

I I Detta får den som har satan till vän 

12 Detta är vår Herres sopkvast
 

I l detta kommer sanningen fram

2 Detta är envar för sin egen lycka

3 Så ska man skynda

4 Detta barn skyr elden

5 Detta är den bästa kryddan

6 Detta är människans värsta fiende

7 Det finns sådant sålänge det finns sådant (annat) 

8 l denna prövas vännen

9 Denna ska man inte skåda i munnen

10 Denna förnöjer

11 Denne finner dig upptagen om du alltid gör något 

12 Bättre detta än aldrig