woodstockrub.gif (9903 bytes)  
                                          Namn:                                                   Klass:                  Epost:
NU ÄR DET DAGS FÖR UTVÄRDERING!
Observera att  du utvärderar både dig själv, läraren och kursen! Sänd på epost eller lämna in till mig. Om du vill ha samtal så säg till!
BETYG
Min betysättning av mig själv hittills  i Svenska: __________
Min betysättning av mig själv hittills  i Filosofi: __________
Min betysättning av mig själv hittills  i Religion: __________
UNDERVISNINGEN
MINDRE AV I FORTSÄTTNINGEN:
 
MER AV I FORTSÄTTNINGEN:
   
 
KRYSSA FÖR DET SOM GÄLLER:

Kursen har hittills varit
__för slö
__för ambitiös
__lagom

Jag har hittills varit
__för slö
__för ambitiös
__lagom

Läraren har hittills varit
__för slö
__för ambitiös
__lagom

Övriga kommentarer: