ReligionskunskapA

      Prov 5


1 Beskriv människosynen i katolicismen,ortodoxin resp.protestantismen+egna synpunkter

2 Välj tre påståenden ur Küngs text resp. ikonen och diskutera dem!

3 Sammanfatta kort vad du fått ut av liknelserna!

Ladda ner denna sida,öppna den i redigeraren eller composer. Skriv dina svar och sänd filen till: humlebo@iname.com