gymnasial1.gif (2265 bytes)


Ämne: RELIGIONSKUNSKAP
 
 
 

Religionskunskap A 
RE200
Mycket väl godkänd:

Eleven bidrar aktivt till ett nyanserat samtal i etiska och moraliska frågor 
(klassdiskussioner)

och analyserar aktuella etiska problem utifrån principiella utgångspunkter. 
(essäer)

Eleven har god överblick över och exemplifierar huvudtankar och sammanhang i kristendomen och några andra religioner. 
(essäer)

Eleven reflekterar över hur olika ståndpunkter i fråga om tro och livsåskådning förhåller sig till grundläggande värderingar i samhället.
(diskussioner och essäer)
 
 

Religionskunskap B 
RE201
Mycket väl godkänd:

Eleven upptäcker livsåskådningsmässigt intressanta motiv i sin vardag, i ungdomskulturen och i aktuell debatt. 
(diskussioner och essäer)

Eleven är väl orienterad om aktuella etik- och värdefrågor och gör underbyggda ställningstaganden utifrån en analys av centrala begrepp. 
(fördjupande essäer)

Eleven formulerar problem kring gudstro, liv och död, tid och evighet samt belyser dem med texter och annat relevant material. 
(fördjupande essäer)

Eleven klargör hur ett självständigt och genomtänkt sätt att tolka livet får konsekvenser för människors sätt att leva och för förhållningssätt till andra.
(diskussioner och essäer)