Icône de la Mère de Dieu 
Hem SvB
 
 

Svenska B

 Skrivande

 
 
                             1 Skriv två referat där du använder ca 40% av ordantalet på
                             originalartikeln 
                             2 Skriv två fria berättelser där du försöker respektera de
                             tolv berättelsestadierna 
                             3 Skriv B-uppgiften på ett äldre nationellt prov 
                             4 Skriv A- och B-uppgifterna på årets nationella provet 
                             5 Skriv sammanfattningar av två diskussioner 
 
 
  
Sänd till: humlebo@iname.com