Textens tre dimensioner:

På det mesta du skriver får du
tre siffror i bedömningen, 0-9.

Första siffran: 

tankeinnehåll 
komposition 
instruktionsefterföljd
faktamängd
faktarelevans
omfång på innehåll

Andra siffran:

ordval
ordförråd
stilnivå anpassad för ämnet
ordens valörer
 

Tredje siffran:

syntax
meningsbyggnad
satsmelodi
satsyper
"flyt" i texten
rytm i språket
tempot i meningarna
"klipptekniken" mellan bilderna 
sammansättningen av satser
 
 
 
 

Vad är stilnivåer?

Stil kan vara många olika saker:
byråkratisk stil
formell och saklig stil
informell och vardaglig stil
ironisk stil
sagostil
högtidlig stil
vetenskaplig stil
humoristisk stil
gullig stil
kylig stil
satiriskt stil
predikostil
politisk agiterande stil
karikerande stil
parodisk stil, parodi

- det svåra är att ha rätt stil för rätt ämne!
 

Vad är satstyp?

Satserna typ är minst lika många som stilarna:

avhuggen satstyp
snirklande satstyp
isländsk satstyp
informerande satstyp
känsloväckande satstyp
poetisk satstyp
byråkratisk satstyp