Utredande text:
 

Vad är en utredning?

"Anledningen till att så många lämnar detta skogslän är bristen på arbetstillfällen. Åtskilliga flyttar till Stockholmsområdet, där företag nyanställer både arbetare och tjänstemän.'

Denna kortfattade förklaring till ett glesbygdsproblem kan sägas vara en utredning. En något utförligare är följande:

"Längre liv med motion

Många tror kanske att joggning, simning och,andra motions- sporter gör utövarna så friska och starka att de lever längre än andra. Några forskare vid bl a Stanford University of Medicine i USA har försökt att ta reda på om så verkligen är fallet.

De undersökte uppåt 17 000 män som började studera vid Harvard College mellan åren 1916 och 1950. Vid mitten av 1960- talet fick männen svara på frågor om hur mycket de brukade promenera, gå i trappor och sporta. 
Forskarna beräknade den energi som varje person förbrukade i dessa aktiviteter."

Utreda betyder enligt ordböckerna bl a klargöra, klarlägga, - ga, förklara, utveckla, redogöra för, redovisa och analysera.

Artikeln redogör först för den allmänna uppfattningen bandet mellan motion och hälsa och uppläggningen av kring detta samband. Artikelförfattaren redovisar och resultatet av försöket och klargör sambandet mellan förlängt liv. Analysen utvecklas och förtydligas i slutet av
artikeln.

Detta är utredande text.
Man gör ett eller flera påståenden, man ger exempel som är relevanta för påståendena, man tolkar undersökningar, man drar slutsatser.
 

Några olika typer av utredningar:

* att utreda orsaker eller verkningar, t ex 'Orsaker till franska revolutionen", 'Följder av kärnkraftsutbyggandet' och 'Miljöförstöring i vår tid" (i det sista ämnet är inte orsaker och verkningar direkt utsagda i rubriken)

*att klarlägga innebörden av ett begrepp, ett påstående, en utveckling, t ex 'Varför kallas vår tid bildens tidsålder?', 'Chattandets problem' och "Ecce homo som provokatör"

*att analysera fördelar och nackdelar, t ex "Ensamheten - vän och fiende' och "Idrottsnationalism - en företeelse på gott och ont'

*att göra jämförelser, t ex "Filmen Sofies värld och boken bakom den, "Datorn i dag och för trettio år sedan"
eller klargöra förhållandet mellan begrepp, t ex "Männi- skan och teknikens utveckling"

*att utveckla tankar kring en händelse, en företeelse, ett påstående, t ex "Reflexioner efter de hockey-VM 2000", "Romanens makt" och "Sommaren som gick"
 

Ämnena får du på lektionen eller via epost.
 

Textens tre dimensioner:

På det mesta du skriver får du
tre siffror i bedömningen, 0-9.

Första siffran: 

tankeinnehåll 
komposition 
instruktionsefterföljd
faktamängd
faktarelevans
omfång på innehåll

Andra siffran:

ordval
ordförråd
stilnivå anpassad för ämnet
ordens valörer
 

Tredje siffran:

syntax
meningsbyggnad
satsmelodi
satsyper
"flyt" i texten
rytm i språket
tempot i meningarna
"klipptekniken" mellan bilderna 
sammansättningen av satser
 
 
 
 

Vad är stilnivåer?

Stil kan vara många olika saker:
byråkratisk stil
formell och saklig stil
informell och vardaglig stil
ironisk stil
sagostil
högtidlig stil
vetenskaplig stil
humoristisk stil
gullig stil
kylig stil
satiriskt stil
predikostil
politisk agiterande stil
karikerande stil
parodisk stil, parodi

- det svåra är att ha rätt stil för rätt ämne!
 

Vad är satstyp?

Satserna typ är minst lika många som stilarna:

avhuggen satstyp
snirklande satstyp
isländsk satstyp
informerande satstyp
känsloväckande satstyp
poetisk satstyp
byråkratisk satstyp