gymnasial1.gif (2265 bytes)
 

Ämne: SVENSKA
Kurs: Svenska B
Kurskod: SV201
Poäng: 100
 

Mycket väl godkänd

1 Eleven är beläst 

(ditt eget läsande efter läslistorna och antologijobb)

2 Eleven är bevandrad i texter av många olika slag

(ditt eget läsande efter läslistorna och antologijobb)
 

3 Eleven diskuterar och analyserar texter i förhållande till den miljö, den tid och det samhälle där de har uppstått

(allmänbildning, bokprat och bokpresentationer)
 

4 Eleven kan i viss utsträckning följa "det litterära samtalet" mellan verk från olika tider

(allmänbildning, bokprat och bokpresentationer)

5 Eleven läser mellan raderna

(allmänbildning, bokprat och bokpresentationer)

6 Eleven tolkar bilder och bildspråk och uppfattar olika innebörder i texter och bildmedier

(berättelseanalysen)

7 Eleven använder sitt eget skrivande för att analysera 

(berättelseanalysen och bokpresentation)

8 Eleven använder sitt eget skrivande för att problematisera

(sammanfattning av diskussion)

9 Eleven använder sitt eget skrivande för att ifrågasätta

(sammanfattning av diskussion)

10 Eleven analyserar och bedömer argumentationen i olika slags texter

(kritisk sammanfattning av artiklar)

11 Eleven analyserar och bedömer argumentationen i olika slags medier

(kritisk sammanfattning av film och reportage)

12 Eleven argumenterar själv sammanhängande med underbyggda argument

(sammanfattning av diskussion,artiklar,film och reportage)