RESURSER 

Biblioteket
Stora boklistan
Flexstudier: A
Flexstudier: B
Flexstudier: C
Prövning: A
Prövning: B
Prövning: C
Skolverket om
ämnet
Litterär ordlista
 
 
 
 
 
 
 
 

 

svenska
Svenskämnet är kulturämnet - här handlar det om ditt eget språk,din egen allmänbildning, din egen läsning.
 
 
Kunskapsmål och uppgifter:
••• ordförråd
••• ordspråk
••• allmänbildning: epoker
••• allmänbildning: språk
••• hur skriver man bra?
••• fri berättelse
••• referat
••• utredning
••• berättelseanalys: översikt
berättelseanalys: steg för steg -
123456789101112
 
 
Läsvärt på nätet:
Gutebergsprojektet

 

-
Lästips:
NVNA2b
NVNA3b
HR2a&b
 
 Högskoleprovet
 
OBS! Gymnasieskolan vill vara flexibel så att varje elev helst ska kunna studera i sitt eget tempo. Använd därför lektionerna till att få så mycket handledning som möjligt för att nå kunskapsmålen och göra uppgifterna. När de är gjorda och målen nådda är din kurs i svenska klar.

Läxor på gång

Utvärdera dig själv

Kursforum
 

Din egen kursdokumentation och din portfölj att lägga den i
 
Post till handledaren: svenska@mailbox.as
 
Elevsidor: nvna2b nvna3b spek3a

med
handledare
(om han är inne)
 
 
1 1 1