Välkommen till Svenskämnet

Kursuppgifter

                                     1 Ordförrådet: du ska väsentligt öka ditt ordförråd med sikte på Högskoleproven ! Testa dig här !
                                     2 Allmänbildningen: du ska sätta dig in i kulturhistorien, språkhistorien, böckernas värld ! Testa dig här !
                                     4 Berättelseanalysen: du ska analysera berättelsen i filmer och romaner enligt de 12 stegen i hjältens resa ! Läs på här !
                                     5 Läsa: du ska försöka bli så beläst som möjligt under kursen - följ läslistorna och andras lästips ! Lästips här !
                                     6 Skriva: du ska skriva två fria berättelser, två artikelreferat, två argumentationer per läsår !
                                     7 Tala: du ska göra två muntliga framställningar per läsår, du ska deltaga i klassdiskussionerna !
 
 


                                                                                                   NV1b*HR1a&b*NV2b*SPek2a
 
 
                                                                                                      Epost: humlebo@iname.com