Northern Lights Zen Center 
  Ett informellt zencenter i Norrland. E-post

  Här lär vi oss den tidlösa konsten att praktisera zazen genom att räkna andetagen,men också att röra oss enligt en gammal form av t'ai chi och förstå zen som något som kommer före alla föreställningar inom religion och filosofi.

  Northern Lights har inga ceremonier eller hierarkiska funktioner, inga bindningar till skolor eller inriktningar. Mina elever försvinner ut i världen och skapar egna grupper där. De sänder epost eller brev ibland och jag blir lycklig som ett barn. Vi jobbar alla på "världen som sangha".

  Det enda mer formella och historiska är att jag fått min utbildning på Diamond Sangha i Honlulu och att Roshi Robert Aitken har döpt centret till Northern Lights Zen Center.

  De viktigaste förebilderna är :

  Nyogen, Soen Nakagawa och Charlotte Joko Beck.

  Det finns också en handbok för Northern Lights Zen Center. Titta i den och förlåt alla pretentiösa instruktioner!

  Inspireras gärna av min lärare Robert Aitkens:

  DRAKEN SOM ALDRIG SOVER
  eller en annan tradition:
  Zazen enligt Deshimaru

ATT GÅ ZENVÄGEN
samt min egen skröna
ZEN I NORRLAND