Rennyo
 

 

    Zen på distans - del 1
  vid Northern Lights Sangha

 
 
 
 
 
 
Första övningen

1 Ställ en timer eller mobiltelefon på 10 minuter
2 Sätt dig med ryggen fri och i en värdig hållning
3 Blunda och var stilla

Nu händer tre saker efter några minuter:
- du gör återblickar och fäller omdömen
- du gör framtidsblickar och fäller omdömen
- du märker nuet och blir tyst

4 Låt de tre processerna äga rum
5 Om återblickar och framtidsblickar blir för omfattande 
   så återgå till nuet genom att 
   - lyssna på ljuden omkring dig
   - räkna utandningarna en stund
   - om du är kristen: be en kort bön
   - om du är buddhist: recitera en kort sutra

6 Skriv dagboksanteckningar som du har till grund för handledningen